Målgrupper          Produkter          Kunder          Partners          Hållbarhet          Kontakt          Företaget

Ansvarsfulla uppgifter kräver rätt produkter.

Det är få områden som har så höga krav som vårdsektorn. Säkerhet och trygghet är A och O. Utifrån den

verkligheten jobbar vi på AMAB med ett brett sortiment av produkter. Ett sortiment som både täcker

personalens behov, men som även gör tillvaron för patienterna så trevlig som möjligt.

KALLELSE           ÖVERFALL           KRITISKA LARM          UPPGIFTSHANTERING          TRYGGHETSLARM           MJUKVAROR           MOBILA LARMHANTERING          SERVICE CALL®           INFOTAINMENT           TRÅDLÖSA TILLBEHÖR

SJUKHUS / PSYKIATRI

Smarta lösningar och innovativa

produkter inom kommunikation,

integration och effektivisering.

VÅRDCENTRAL

Användarvänligt system för

kallelse, assistans och bråklarm.

Mobil larmhantering med smartphone.

ÄLDREBOENDE

Intelligent larmsystem med unika

funktioner, mobila arbetsredskap och mjukvaror för överblick och statistik.

Intelligenta larm

och kommunikations-

lösningar för vården.

AMAB är en av marknadens ledande leverantörer av vårdkommunikation och kallelsesystem för vårdsektorn. Bakom merparten av produkterna står BEST TELEPRODUKTER som är marknadsledande tillverkare i Skandinavien inom området.

 

AMAB är en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar.

 

Välkommen till AMAB och BESTs integrerade vårdkommunikationslösningar!

Nöjda kunder

Som ett resultat av vårt flexibla och innovativa tänk kan vi stoltsera med många viktiga referensprojekt inom

både kommun och landsting. Förutom dessa har vi många fler fina referenser som vi gärna berättar om.

Vill ni veta mer om något av dem är ni välkomna att kontakta oss på telefon: 054 - 17 54 80

Nya Karolinska

Sjukhuset

Danderyds

Sjukhus

Referens

Sjukhus

Referens

Sjukhus

Vi är certifierad partner till

BEST TELEPRODUKTER AB

och marknadsför och säljer deras

marknadsledande produkter inom

vårdkommunikation och överfall

för vårdsektorn.

Fullständig information om alla produkter:

www.best.se

Hospital DMD® är plattformen som underlättar vårdarbetet för personalen samtidigt som den gör sjukhusvistelsen trevligare för patienten.

 

Förutom nöjesutbudet med TV, radio, internet, film, sociala medier, informationsstöd och spel är den adaptiva plattformen fylld med användbara funktioner som RoomService, tolk, rehabiliteringshjälp, meddelandehantering, videosamtal, enkäthantering och skärmspegling.

Fullständig information om produkten:

www.hospitaldmd.se

Hållbarhet

Ena delen är miljön där huvuddelen är att minska miljöavtrycket från oss som jobbar på AMAB. De stora delarna är transporter och en egen solcellspark som togs i drift under 2019. Gällande transporter så är den stora omställningen att köra rena elbilar eller minst laddhybrid när vi förnyar vår bilpark. Idag så har vi fyra rena el bilar och två ladd hybrider och som utgör nästan 40% av hela bilparken och som medför en väsentlig skillnad i koldioxidutsläpp per år från våra transporter.

 

Andra delen är arbetsförhållanden i det vardagliga arbetet som är den andra stora delen i vår hålbarhetstänk så jobbar vi aktivt med Arbetsförhållandena där respektive anställd ska känna en trygghet med AMAB som arbetsgivare. Delaktighet i sin egen arbetsprocess är en viktig detalj som utgör förbättringspotential för företaget och strävan att göra saker bättre.

 

Det utgör även en viktig del att vi uppmanar till frivillig aktiv aktivitet under arbetstiden där närhet till träningsmaskiner och gym ryms under samma tak som man arbetar.

 

Kontakt / Support

Anders Lennhagen

VD

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175481

 

E-POST:

anders.lennhagen@amab.nu

Jens-Peter Yde

PATIENTSIGNAL, SOFTWARE

 

OMRÅDE:

Stockholm

 

TELEFON:

+4684010090

 

E-POST:

jens-peter.yde@amab.nu

Robert Frohm

PATIENTSIGNAL, SOFTWARE

 

OMRÅDE:

Uppsala

 

TELEFON:

+4654175483

 

E-POST:

robert.frohm@amab.nu

Kim Myrin 

DMD 

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175488

 

E-POST:

kim.myrin@amab.nu

Peter Andersson

PATIENTSIGNAL, SOFTWARE

 

OMRÅDE:

Stockholm

 

TELEFON:

+4684010097

 

E-POST:

peter.andersson@amab.nu

Thomas Forsén

SENIORBOENDEN, SERVICE

 

OMRÅDE:

Värmland

 

TELEFON:

+4654175453

 

E-POST:

thomas.forsen@amab.nu

Veronica Johansson

EKONOMI, HR

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175484

 

E-POST:

veronica.johansson@amab.nu

Carina Dahlén

EKONOMI, ADMINISTRATION

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175486

 

E-POST:

carina.dahlen@amab.nu

Oskar Sandström

DMD

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175456

 

E-POST:

oskar.sandstrom@amab.nu

Mikael Wallbäck

INNESERVICE

 

OMRÅDE:

Värmland

 

TELEFON:

+4654175455

 

E-POST:

mikael.wallback@amab.nu

Marcus Lindfors

PATIENTSIGNAL, SERVICE

 

OMRÅDE:

Stockholm

 

TELEFON:

+4684010099

 

E-POST:

marcus.lindfors@amab.nu

Gustav Lindgren

PATIENTSIGNAL, SERVICE

 

OMRÅDE:

Stockholm

 

TELEFON:

+4684010094

 

E-POST:

gustav.lindgren@amab.nu

Magnus Dahlgren

SERVICETEKNIKER

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175454

 

E-POST:

magnus.dahlgren@amab.nu

Jörgen Carlsson

UNDERHÅLLSAVTAL

 

OMRÅDE:

Mellansverige

 

TELEFON:

+4654175487

 

E-POST:

jorgen.carlsson@amab.nu

Daniel Hedengran

PATIENTSIGNAL, SERVICE

 

OMRÅDE:

Uppland

 

TELEFON:

+46702211365

 

E-POST:

daniel.hedengran@amab.nu

AMAB

Amab är en av marknadens ledande leverantörer av patientsignalsystem, mediadistribution och säkerhetsanläggningar. Där, liksom inom många andra områden, vet vi att trygghet och säkerhet är de två absolut viktigaste faktorerna. Det har vi alltid tagit fasta på, och med över 40 års branscherfarenhet levererar vi system som håller mycket hög kvalitet. Vilket i sin tur innebär maximal driftsäkerhet och lång livslängd. Alla våra system är dessutom flexibla. Utan undantag. Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och resultatet blir ett system helt anpassat till ert behov. Vi erbjuder även underhållsavtal för att öka livslängden och driftsäkerheten på era anläggningar.

 

Vi utbildar oss kontinuerligt så att vi alltid kan dela med oss av de senaste kunskaperna. Samtliga anställda har flera års erfarenhet av branschen och vårat produktsortiment. Service- och säljpersonal utbildas kontinuerligt på såväl befintliga som nya system.

Med BEST TELEPRODUKTER i ryggen som är Skandinaviens största leverantör i branschen ligger vi med i en stark produktutveckling. Eftersom AMAB sedan november 2001 är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 har all berörd personal kontinuerlig utbildning i dessa områden. All personal på AMAB strävar efter vårt gemensamma mål vilket är: 100% nöjda kunder.

 

 

 

Copyright © 2020 AMAB

AMAB

 

054 - 17 54 80

 

amab@amab.nu

 

Huvudkontor

Sågverksgatan 53

652 21 Karlstad